Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Дефиниция за дизайн

Закрилата на дизайните е важно търговско преимущество не само за големи дружества, но и за такива с различна големина.

Изследвания на EUIPO показват, че приходите на служител на малките и средните предприятия (МСП), които притежават дизайни, надвишават със 17 % тези на МСП без собствени права върху интелектуална собственост.

Дизайните са ясно дефинирани в Европейския съюз:

„„Промишлен дизайн“ е видимият външен вид на целия продукт или на част от него, определен, по-специално, от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, строежа и/или материалите на самия продукт и/или орнаментите му“.

Член 3 от регламента за дизайните

 

Примери за дизайни

Почти всяко промишлено или занаятчийско изделие може да отговаря на изискванията за закрила на дизайн (с изключение на компютърни програми)

Търсене на примери за опаковки на продукти

Опаковки на продукти

RCD 002710731-0001
Търсене на примери за продукт/набор от продукти

Продукт/набор от продукти

RCD 002490193-0001
Търсене на примери за съставни продукти

Съставни продукти

RCD 000408166-0001
Търсене на примери за части от продукти

Части от продукти

RCD 229752-0001
 
Търсене на примери за знаци на лого

Знаци на лого

RCD 000754098-0001
Търсене на примери за компютърни икони

Компютърни икони

RCD 003001494-0002
Търсене на примери за шрифтове

Шрифтове

RCD 004007441-0016
Търсене на примери за рисунки и произведения на изкуството

Графични дизайни

RCD 004547370-0002
 
Търсене на примери за оформления

Оформления

RCD 002213793-0001
Търсене на примери за украса

Украса

RCD 001446066-0009
Търсене на примери за уеб дизайн

Уеб дизайн

RCD 003465632-0001
Търсене на примери за карти

Карти

003567155-0001
 

Малко теория

Интелектуална собственост

Концепцията за интелектуалната собственост (ИС) е ясна и се прилага от дълго време. Навсякъде, където отидем, ние сме заобиколени от интелектуална собственост.

Мислите и идеите сами по себе си не попадат в обхвата на това понятие; интелектуалната собственост определя и защитава иновациите и творенията, създадени от човека

  • Марките са знак за произход за потребителите
  • Дизайните определят външния вид на продуктите
  • Авторските права са свързани с авторски творби, като книги, музика, картини, скулптури и филми
  • Патентите осигуряват закрила на техническите изобретения във всички области на техниката

Интелектуалната собственост е отплата за новаторите и дава възможност на всички да се ползват от техните постижения.

 

Мрежа на ИС: дизайнерите често пресъздават идеи, за да създадат нещо ново, полезно и уникално. Изтеглете картата — тя ще ви помогне да регистрирате правата си.


Един от вариантите за карта на мрежата показва сроковете за различните процеси на регистриране на интелектуална собственост

 

Допълнителни ресурси във връзка с ИС

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.