Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

Обслужване на клиенти — жалби

Обработване на жалби

Когато нещо се обърка или нивото на нашата услуга не оправдае очакванията Ви, е необходимо да споделите с нас за това. Ценим високо всички жалби, тъй като се стремим да се учим от всяка грешка, за да можем да предоставяме възможно най-добрата услуга.

По принцип смятаме жалбата за писмено изразяване на недоволство от услугите, предоставяни от EUIPO и/или от процесите на EUIPO. Отдел „Обслужване на клиенти — жалби“ обаче няма компетентността да отговаря на жалби относно правните основания на решенията, издадени от EUIPO. В случай на несъгласие с решенията на EUIPO, можете да направите обжалване за решения, взети от проверители на марки на Европейския съюз или регистрирани промишлени дизайни на Общността.

Ако жалбата Ви се отнася до въпроси, свързани с Човешки ресурси, отнесете запитването си до нашия отдел „Човешки ресурси“ — по пощата или по електронна поща.

 

Как да подадете жалба

Жалбата може да бъде подадена чрез онлайн формуляр. Това е предпочитаното средство за комуникация от EUIPO, тъй като гарантира, че жалбата Ви може да бъде обработена без забавяне. Като алтернативна възможност, можете да изпратите жалбата си чрез факс или по пощата.

Предоставете следната информация (когато е приложима), за да ни позволите да идентифицираме и анализираме Вашия случай:

  • Номер на досието на марката на ЕС/регистрирания дизайн на Общността
  • Самоличност на жалбоподателя (име, фамилия)
  • Адрес на жалбоподателя (улица, град, държава, телефонен номер, адрес на електронна поща)
  • Причина за жалбата
 

Какво следва?

  1. След като получим жалбата, в рамките на един работен ден от отдел „Обслужване на клиенти — жалби“ ще ви изпратят потвърждение на получаването по електронна поща, факс или поща.
  2. Жалбата Ви ще бъде разгледана бързо от съответните отдели, за да може да бъде изготвен писмен отговор в рамките на стандартите, заложени в хартата за предоставяне на услуги.
  3. Ще Ви изпратим писмен отговор на Вашата жалба в рамките на 9 работни дни след изпращането на потвърждението за получаване.
 

Какво следва ако все още не сте удовлетворени?

Ако не се удовлетворени от изхода на процедурата или начина, по който е обработена дадена жалба, свържете се с нас отново, като изложите Вашите опасения. Висшето ръководство ще извърши преглед на жалбата и на нашия отговор.

Европейски омбудсман

Ако сте гражданин на държава — членка на Съюза, или пребивавате в държава членка, можете също така да подадете жалба до Европейския омбудсман. Европейският омбудсман разследва жалби, свързани с лошо управление в институциите и органите на Европейския съюз.

Всяка жалба, подадена до Омбудсмана, трябва да бъде предшествана от съответните административни действия пред EUIPO.

 
Последна актуализация на страницата 28-02-2020
На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация