Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

EUIPO инвестира в хората и в безопасността и здравето на работното място с цел да изгради компетентен и мотивиран персонал при добър баланс между професионален и личен живот. Този раздел съдържа информация, свързана с правомощията на Службата по въпроси, свързани с персонала и неговото управление, включително годишния доклад на отдел „Човешки ресурси“, както и административни решения за структурата на Службата.

Годишен доклад
на отдел „Човешки ресурси“

Публикувано на 26 юни 2017 г.

Основните дейности и постижения на EUIPO по въпросите на управлението на персонала, включително информация и статистически данни за набирането на персонал и друга информация по темата.


PDF

Стратегия на EUIPO
за борба с измамите

Публикувано на 19 януари 2017 г.

Стратегията на Службата за борба с измамите, която беше актуализирана след влизането в сила на Регламента за изменение за марките на ЕС на 23 март 2016 г.


PDF

Годишен план
на политиката за персонала

Публикувано на 22 септември 2017 г.

Планът беше представен като част от Работната програма за 2017 г. и свързания с нея бюджет и в него се описват средствата за изпълнение на дейностите и проектите, залегнали в работната програма.


PDF

Правилник за длъжностните лица и Условия за работа на другите служители

Публикувано на 1 май 2004 г.

Правилникът за длъжностните лица е официалният документ, в който подробно са описани правилата, принципите и условията за работа на служителите в институциите на ЕС.


PDF Подробности >>

Документ Дата Изтегляне
Проучване на удовлетворението на служителите 7 март 2016 г. PDF
Споразумение за седалището 29 август 2013 г. PDF
Насоки за предотвратяване и управление на конфликти на интерес   PDF

 

Наименование DIN Създаден на Преглед
Последна актуализация на страницата 29-01-2018