Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

EUIPO участва в множество мрежи, които обхващат всички аспекти от жизнения цикъл на интелектуалната собственост. Обмен на знания, европейско и международно сътрудничество, дейността на Европейската обсерватория за нарушения на правата на интелектуална собственост, дейности, насочени към сдружения на потребителите и предприятията — всичко това представлява експертният капитал на Службата. Тук ще намерите документи, свързани с отношенията и сътрудничеството на EUIPO с други служби за ИС в Европа и по света, със заинтересованите страни и с широката общност на потребителите, както и с международни организации и други органи и агенции на ЕС.

Multi-annual plan
of the Observatory

 

The Observatory Multiannual Plan Extension 2019-2020 served to extend the Multiannual Plan 2014-2018 until the end of the EUIPO Strategic Plan 2020 (June 2020). The strategic goals and key initiatives for the Observatory for the next five years are now fully embedded in the EUIPO Strategic Plan 2025


PDF

Учебен портал
на Академията на EUIPO

 

Академията на EUIPO организира курсове, уебинари и онлайн ръководства по въпроси на интелектуалната собственост. Курсовете са на широк кръг теми от основна информация за ИС до разширени модули по специфични правни въпроси или теми от областта на упражняването на права.
 


Подробности >>

Проучване на въздействието — EUIPO/Аликанте

 

Поредица доклади, изготвени от Търговската камара на Аликанте относно въздействието на EUIPO — икономическо и социално — върху провинция Аликанте и автономната област Валенсия.


PDF

Програма за професионално обучение
„Общоевропейски печат“

 

Програмата за професионално обучение „Общоевропейски печат“ е платен следдипломен стаж с продължителност една година, който се организира от EUIPO, Европейското патентно ведомство и партниращите им университети.


Подробности >>

 

Наименование DIN Създаден на Преглед
Can’t find what you are looking for? Request here
Последна актуализация на страницата 15-09-2021
На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация