Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

EUIPO участва в множество мрежи, които обхващат всички аспекти от жизнения цикъл на интелектуалната собственост. Обмен на знания, европейско и международно сътрудничество, дейността на Европейската обсерватория за нарушения на правата на интелектуална собственост, дейности, насочени към сдружения на потребителите и предприятията — всичко това представлява експертният капитал на Службата. Тук ще намерите документи, свързани с отношенията и сътрудничеството на EUIPO с други служби за ИС в Европа и по света, със заинтересованите страни и с широката общност на потребителите, както и с международни организации и други органи и агенции на ЕС.

Многогодишен план
на Обсерваторията

Публикувано на 23 януари 2014 г.

Европейската обсерватория за нарушения на правата на интелектуална собственост (Обсерваторията) стана част от EUIPO през 2012 г. В многогодишният ѝ план (2014—2018) се определят стратегическите цели за период от четири години и се разглеждат основните проекти и дейности.


PDF

Учебен портал
на Академията на EUIPO

 

Академията на EUIPO организира курсове, уебинари и онлайн ръководства по въпроси на интелектуалната собственост. Курсовете са на широк кръг теми от основна информация за ИС до разширени модули по специфични правни въпроси или теми от областта на упражняването на права.
 


Подробности >>

Проучване на въздействието — EUIPO/Аликанте

 

Поредица доклади, изготвени от Търговската камара на Аликанте относно въздействието на EUIPO — икономическо и социално — върху провинция Аликанте и автономната област Валенсия.


PDF

Програма за професионално обучение
„Общоевропейски печат“

 

Програмата за професионално обучение „Общоевропейски печат“ е платен следдипломен стаж с продължителност една година, който се организира от EUIPO, Европейското патентно ведомство и партниращите им университети.


Подробности >>

 

Наименование DIN Създаден на Преглед
Can’t find what you are looking for? Request here
Последна актуализация на страницата 18-02-2021
На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация