Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

EUIPO се ангажира да предоставя на своите потребители качество на услугите във всяко отношение. С помощта на инструменти, продукти, процеси и ИТ решения Службата подобрява оперативната си ефективност и предлага на потребителите най-съвременни решения за нуждите на техните предприятия. Разделът съдържа документи, свързани с оперативните процеси на Службата, включително решения на изпълнителния директор и документи от заседания на Управителния съвет.

Решение № ADM-20-31

Решение относно вътрешната структура на Службата

В решението на изпълнителния директор се определя структурата на Службата, включително делението ѝ по отдели и служби. Определят се отговорностите и ролите на всеки отдел.


PDF

Работна програма

 

В работната програма се посочват всички планирани дейности на Службата за предстоящата година предвид основните прогнози за обемите (получени марки и дизайни) и тяхното въздействие върху дейностите на Службата.


PDF Подробности >>

Годишен доклад на EUIPO

 

Всяка година Службата публикува годишен доклад, в който са описани основните ѝ дейности и постижения през предходната година чрез данни, статистика и друга свързана информация.


PDF Подробности >>

Проучване на удовлетвореността на потребителите

 

Проучването на удовлетвореността на потребителите си поставя за цел да оцени степента на удовлетворение от услугите, предлагани от Службата. EUIPO провежда проучването от 2005 г.


PDF Подробности >>

Документ Дата Изтегляне
Управителен съвет на Службата   Подробности >>
EUIPO Service Charter   More Details >>
SP2020 Benefits report   PDF
SP2020 achievements assessment report    

 

Наименование DIN Създаден на Преглед
Can’t find what you are looking for? Request here
На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация