Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Разделът съдържа документи, свързани с екологичните цели на EUIPO, които са съобразени със стратегията „Европа 2020“ за устойчив растеж. Практиките на EUIPO, свързани с устойчивото развитие, целят намаляване до минимум на въздействието на дейностите на Службата върху околната среда, и са част от политиката за интегрирани системи на управление.

Декларация на EUIPO за въздействието върху околната среда

 

В декларацията за въздействието върху околната среда се посочва как чрез поредица от целеви действия Службата управлява ресурсите си и намалява емисиите с оглед свеждане до минимум на въздействието ѝ върху околната среда.


PDF

Решение № ADM-12-65

Решение относно схемата EMAS и комитета по здраве, безопасност и околна среда

В решението на изпълнителния директор се определя политиката за продължаване на регистрацията по EMAS за помещенията на Службата и някои дейности; разглежда се също политиката в областта околната среда.


PDF

Сертификат по BREEAM®

Публикуванo на 30 септември 2016 г.

Сертифицирането на EUIPO по високия екологичен стандарт на BREEAM® се прилага по отношение на инфраструктурните проекти на Службата.


PDF

Схема на ЕС за управление на околната среда и
одит (EMAS)

 

От 2008 г. EUIPO стриктно спазва стандартите на EMAS, разработени от Европейската комисия за организации и предприятия.


Подробности >>

Document Date Download
Carbon Footprint report 2021 23/08/2022 PDF
Carbon Footprint report 2020 06/07/2021 PDF
Carbon Footprint report 2019 09/07/2020 PDF

 

Наименование DIN Създаден на Преглед
Can’t find what you are looking for? Request here
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.