Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Разделът съдържа документи, свързани с екологичните цели на EUIPO, които са съобразени със стратегията „Европа 2020“ за устойчив растеж. Практиките на EUIPO, свързани с устойчивото развитие, целят намаляване до минимум на въздействието на дейностите на Службата върху околната среда, и са част от политиката за интегрирани системи на управление.

Декларация на EUIPO за въздействието върху околната среда

 

В декларацията за въздействието върху околната среда се посочва как чрез поредица от целеви действия Службата управлява ресурсите си и намалява емисиите с оглед свеждане до минимум на въздействието ѝ върху околната среда.


PDF

Решение № ADM-12-65

Решение относно схемата EMAS и комитета по здраве, безопасност и околна среда

В решението на изпълнителния директор се определя политиката за продължаване на регистрацията по EMAS за помещенията на Службата и някои дейности; разглежда се също политиката в областта околната среда.


PDF

Сертификат по BREEAM®

Публикуванo на 30 септември 2016 г.

Сертифицирането на EUIPO по високия екологичен стандарт на BREEAM® се прилага по отношение на инфраструктурните проекти на Службата.


PDF

Схема на ЕС за управление на околната среда и
одит (EMAS)

 

От 2008 г. EUIPO стриктно спазва стандартите на EMAS, разработени от Европейската комисия за организации и предприятия.


Подробности >>

Document Date Download
Carbon Footprint report 2021 23/08/2022 PDF
Carbon Footprint report 2020 06/07/2021 PDF
Carbon Footprint report 2019 09/07/2020 PDF

 

Наименование DIN Създаден на Преглед
Can’t find what you are looking for? Request here

Не е определен ADT

На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация