Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

Портал за прозрачност

EUIPO е изцяло ангажирана с принципа за прозрачност и достъпност по смисъла на член 15, параграф 3 от ДФЕС. Порталът за прозрачност беше създаден с цел улесняване на публичния достъп до документи, които преди са били включени в Регистъра на Службата за обществено достъпни документи. Той представлява онлайн точка за достъп до всички документи от Регистъра. Порталът цели да направи търсенето и откриването на документи по-лесно от всякога, а когато бъдат публикувани нови документи, те ще бъдат предоставени за достъп тук. Документите са подредени в пет категории: финансови; във връзка с околната среда; във връзка с персонала; във връзка с организацията; и във връзка с професионалните мрежи, и могат да се отворят от лентата с менюта вдясно или от плъзгащото се меню по-долу:

По-долу можете да намерите основните документи или връзки към основните групи документи и информация в публичния регистър. Те са представени тук с цел бърз достъп.

Стратегически план до 2020 г.

Публикувано на 1 юни 2016 г.

Стратегическият план е пътната карта на EUIPO, в която се определя стратегическата визия на EUIPO до 2020 г. Стратегическият план се основава на съвети и мнения от широк кръг източници — служители, потребители и служби за ИС от Европейския съюз и извън него. Одобрен е от Управителния съвет на EUIPO.

 


PDF Подробности >>

Работна програма

Публикувано на 6 декември 2017 г.

Всяка година Службата изготвя Работна програма, която се одобрява от Управителния съвет, чиито членове са представители на държавите — членки на ЕС, на Европейска комисия и на Европейския парламент. Работната програма обхваща всички планирани дейности за предстоящата година. Тя се изпълнява след одобрение на Управителния съвет.


PDF Подробности >>

Бюджет на EUIPO

Публикувано на 23 ноември 2017 г.

Бюджетът на EUIPO за следващата година се изготвя и представя за одобрение пред бюджетния комитет на Службата. Изпълнението му може да започне единствено след като бъде одобрен от бюджетния комитет, чиито членове са представители на държавите — членки на ЕС, на Европейска комисия и на Европейския парламент.
 


PDF Подробности >>

Доклад на EUIPO за устойчивостта

Публикувано на 9 юни 2017 г.

Докладът за устойчивостта е част от годишния цикъл на докладване на EUIPO и се публикува заедно с Годишния доклад през първата половина на всяка година. Като публична организация EUIPO засвидетелства ангажимента си за устойчивостта, като предоставя услуги и прилага политиките и стратегиите, определени в Стратегическия ѝ план до 2020 г.


PDF

Документ Дата Изтегляне
Организационна структура на Службата 22 август 2017 г. PDF Подробности >>
Управителен съвет   Подробности >>
Учредителен акт 14 юни 2017 г. PDF

 

Наименование DIN Създаден на Преглед
Последна актуализация на страницата 29-01-2018