Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

Current trade mark practice

On this page you will find the EUIPO's current trade mark practice reflected in a series of Guidelines that are intended to help both our users and our staff in charge of the various procedures.

The EUIPO Guidelines are the main point of reference for users of the European Union trade mark system and professional advisers who want to make sure they have the latest information on our examination practices.

They have been drawn up to reflect our Office practice in the most frequent scenarios. They contain general instructions, which have to be adapted to the particularities of a case. They are not legislative texts and, therefore, they are not binding.

The table below presents the Guidelines adopted by the Executive Director on 22/09/2017 (Decision EX-17-1), which entered into force on 01/10/2017.

All these texts can be accessed in the five working languages of the Office (English, French, German, Spanish and Italian), through either clean or track-changed versions. All changes made since the last text adopted appear in another colour so our users can easily see what has been updated.

The Office issues a revision of the Guidelines on a yearly basis

The current Guidelines are only available in English, French, German, Italian and Spanish. For the time being, only the sets of Guidelines that entered into force in 2014 are available in the other EU languages. In the first half of 2018, the last version of the Guidelines adopted, as shown below, will be made available in all EU languages.

Additionally, when some documents have been modified since the adoption of the decisions because a change of practice entered into force, they can be found under the column ‘Most recent changes'.

For previous versions of the Guidelines, please follow the links at the bottom of this page.

Раздели Последни промени Дата на влизане в сила Версия в режим на проследяване на промените (в сравнение с версията, която влезе в сила на 2015 г.)

Бележка на редактора и общо въведение

  01.02.2014г. PDF
Част А: Общи правила      

Раздел 1: Средства за комуникация, срокове

  01.08.2014г. PDF

Раздел 2: Общи принципи, които трябва да се спазват по време на производствата

  01.08.2014г. PDF

Раздел 3: Плащане на такси, разходи и ставки

  01.02.2014г. PDF

Раздел 4: Език на производството

  01.08.2014г. PDF

Раздел 5: Професионално представителство

  01.02.2014г. PDF

Раздел 6: Отмяна на решения, прекратяване действието на вписвания в регистъра и коригиране на грешки

  01.08.2014г. PDF

Раздел 7: Обжалване

  01.08.2014г. PDF

Раздел 8: Restitutio in integrum

  01.08.2014г. PDF

Раздел 9: Разширяване

  01.08.2014г. PDF
Част Б: Проверка      

Раздел 1: Производства

  01.08.2014г. PDF

Раздел 2: Формалности

PDF 06.07.2015r. PDF

Раздел 3: Класификация

  01.08.2014г. PDF

Раздел 4: Абсолютни основания за отказ и колективни марки на Общността

     

Абсолютни основания за отказ – от член 7, параграф 1, буква а) до член 7, параграф 1, буква д)

  01.02.2014г. PDF

Абсолютни основания за отказ – от член 7, параграф 1, буква е) до член 7, параграф 1, буква к), Колективни марки, Придобита отличителност

  01.08.2014г. PDF
Част В: Възражение      

Раздел 0: Въведение

  01.02.2014г. PDF

Раздел 1: Процедурни въпроси

  01.02.2014г. PDF

Раздел 2: Идентичност и вероятност от объркване

     

Глава 1: Общи принципи и методика

  01.02.2014г. PDF

Глава 2: Сравнение на стоки и услуги

  01.02.2014г. PDF

Глава 3: Сравнение на знаци

  01.02.2014г. PDF

Глава 4: Отличителност

  01.02.2014г. PDF

Глава 5: Доминиращ характер

  01.02.2014г. PDF

Глава 6: Релевантен кръг потребители и степен на внимание

  01.02.2014г. PDF

Глава 7: Други фактори

  01.02.2014г. PDF

Глава 8: Цялостна преценка

  01.02.2014г. PDF

Раздел 3: Подаване на заявки от агенти на притежателя на марката без негово съгласие (член 8, параграф 3 от РМО)

  01.08.2014г. PDF

Раздел 4: Права съгласно член 8, параграф 4 от РМО

PDF 01.12.2014г. PDF

Раздел 5: Марки с репутация (член 8, параграф 5 от РМО)

  01.08.2014г. PDF

Раздел 6: Доказателство за използване

  01.02.2014г. PDF
Част Г: Отмяна или заличаване      

Раздел 1: Производство

  01.02.2014г. PDF

Раздел 2: Материалноправни разпоредби

    PDF

Раздел 2: Материалноправни разпоредби (отмяна поради неизползване; заличаване на основание недобросъвестност и заличаване въз основа на относителни основания за отказ)

  01.02.2014г.  

Раздел 2: Материалноправни разпоредби (заличаване на основание член 7, отмяна поради превръщане в родово понятие, отмяна поради въвеждане в заблуждение)

  01.08.2014г.  
Част Д: Операции във връзка с регистъра      

Раздел 1: Промени по регистрация

  01.08.2014г. PDF

Раздел 2: Преобразуване

  01.02.2014г. PDF

Раздел 3: Марки на Общността като обекти на собственост

     

Глава 1: Прехвърляне

  01.08.2014г. PDF

Глава 2: Лицензии

  01.08.2014г. PDF

Глава 3: Вещни права

  01.08.2014г. PDF

Глава 4: Принудително изпълнение

  01.08.2014г. PDF

Глава 5: Производство по несъстоятелност или сходни производства

  01.08.2014г. PDF

Раздел 4: Подновяване

  01.02.2014г. PDF

Раздел 5: Проверка на досиета

PDF 01.02.2014г. PDF

Раздел 6: Други вписвания в регистъра

     

Глава 1: Насрещни искове

  01.02.2014г. PDF
Част М: Международни марк   01.10.2014г. PDF

 

 

Previous versions

Date of entry into force

1, 2017

01.02.2017

2, 2016

01.08.2016

Legal Reform

23.03.2016

1, 2016

01.02.2016

2, 2015

01.08.2015

1, 2015

01.02.2015

2, 2014

01.08.2014

1, 2014

01.02.2014

Последна актуализация на страницата 22-11-2017