Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

Дизайнът и неговият продукт(и)

Във всички заявки трябва да е посочено за какъв продукт(и) се отнася дизайнът.

Когато подавате заявка, се изисква да посочите наименованието на продукта(ите), за който е предвидено да се използва дизайнът или да бъде негова част. Спецификацията на продуктите трябва да е описана по начин, който ясно определя тяхното естество и позволява продуктът(ите) да бъде класифициран само в един клас от Класификацията от Локарно.

Класификацията от Локарно е международна класификация за промишлени дизайни. В сътрудничество със службите за интелектуална собственост в ЕС, EUIPO разработи търсачката Eurolocarno, която автоматично класифицира вашия продукт в правилните класове и подкласове. Инструментът се основава на Класификацията от Локарно, има същата структура и е достъпен на всички официални езици на ЕС.

Международна класификация на промишлените дизайни

Eurolocarno 

Защо да използвате този инструмент?

По две причини:

  • Ако изберете някой от изброените термини в търсачката Eurolocarno, имате гаранция, че ще го приемем. Освен това по този начин значително ускорявате и опростявате процедурата по регистрация. Можете да го направите директно чрез нашата система за електронно подаване на заявки (efiling).
  • Ползването на Eurolocarno е само с административна цел и позволява да се извършва търсене в базата данни на регистрираните дизайни на Общността. Нито указанията на продуктите, нито класифицирането им се отразяват върху обхвата на закрилата на дизайн на Общността. С други думи, използваната формулировка за описание на продукта не е от значение при определяне на закрилата, която ще получите чрез РДО.

Множествени заявки

Ако искате да подадете заявки за няколко дизайна с един формуляр и да използвате отстъпка за брой, класифицирането на продуктите е важно, тъй като всички дизайни, за които искате закрила, трябва да са от един и същ клас на Класификацията от Локарно. Това се нарича „изискване за един клас".

От друга страна, не е задължително дизайните да са от един и същ подклас. Например множествената заявка отговаря на изискванията за допустимост, ако съдържа един дизайн с указание за продукта „Моторни транспортни средства" и друг дизайн с указание „Вътрешни обзавеждания на автомобили". В случая двата термина попадат в клас 12 на Класификацията от Локарно, а подкласовете са съответно 8 и 16.


Украса

Има едно изключение от изискването за един клас при множествена заявка: украса.

Украсата е декоративен елемент, който може да се използва с даден продукт, без това да засяга контурите му. Украсите попадат в клас 32-00 на Класификацията от Локарно. В множествената заявка те могат да се комбинират с друг клас.

Последна актуализация на страницата 16-11-2017