Искане за административни документи

Публичен регистър на административни документи на EUIPO

Достъпът до документи относно марки на Европейския съюз или регистрирани дизайни на Общността се урежда от посочените по-долу разпоредби (договорености:

За достъп до документи, които не могат да бъдат получени пряко от регистъра, следва да попълните и подадете формуляр за искане. Искания могат да се подават и чрез изпращане на писмо, факс или електронно съобщение на един от езиците на Европейския съюз.

Обърнете внимание, че позоваванията в регистъра не са правно обвързващи. Обвързващи са единствено правните актове, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз (Eur-Lex).

Последна актуализация на страницата 26-01-2021