Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

Представители

Заявителите, които не са с местожителство или нямат основно място на дейност, нито реално и действително търговско установяване в Европейския съюз, трябва да бъдат представяни от професионален представител. На уебсайта на EUIPO можете да намерите списък на представителите.

Заявителите, които са с местожителство или имат основно място на дейност или реално и действително търговско установяване в Европейския съюз, могат да действат от собствено име или да изберат представител.

Ако представителят вече е подавал заявка пред EUIPO, той притежава идентификационен номер на представител на EUIPO . Ако имате този номер, можете да го използвате, където е необходимо. В противен случай е необходимо да попълните всички необходими данни за представители. Новият представител може да бъде практикуващ юрист или служител.

 
  • Практикуващ юрист

    Практикуващият юрист трябва да е придобил квалификация в една от държавите членки на ЕС и да има право да действа като представител по въпросите на марките и дизайните в тази държава членка, както и да има място на дейност в Европейския съюз. Практикуващият юрист трябва да е член на действаща асоциация на представители, в който случай трябва да се използва идентификационният номер на асоциацията.

    Бел.: Според правото в Полша практикуващите юристи в страната не могат да бъдат избирани за представители при електронно подаване на заявки за марки.

  • Представител, който е служител

    В случаите, когато представителят е пряко нает служител на заявителя, е достатъчно да попълните неговото име и презиме. Ако той работи за дружество (с реално и действащо седалище в ЕС), което има стопански отношения със заявителя, е необходимо да дадете информация за естеството на тези отношения и наименованието на дружеството.

Последна актуализация на страницата 14-01-2019
На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация