Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

Стъпки за регистриране като
доставчик на услуги pro bono

Благодарим ви за проявения интерес. Разгледайте представения по-долу процес как да станете част от инициативата за услуги pro bono и как да ги предоставяте. Очакваме ви!

sme provider header 1

Прочетете поканата за изразяване на интерес

Покана за изразяване на интерес
sme provider header 2

Попълнете формуляра Предоставената от вас информация ще ни помогне да приспособим характеристиките на вашите услуги към характеристиките на МСП. Процесът на това приспособяване е по-скоро техническо филтриране, а не толкова процес на подбор.

Формуляр за кандидатстване
sme provider header 3

Ако сте отбелязали във формуляра, че приемате,…името ви ще бъде включено в списъка с доставчиците, които предоставят услуги pro bono.

sme provider header 4

Ако вашите услуги съответстват на нуждите на МСП,… ще включим вашите данни за контакт в списъка с потенциални доставчици, който ще бъде изпратен на съответното МСП. МСП ще бъде насърчено да избере доставчик от този списък.

sme provider header 5

Когато получите искане за предоставяне на услуги pro bono от страна на МСП, което е използвало услугата на EUIPO за напасване, уведомете ни, като ни изпратите имейл с името на това МСП на адрес supportbusiness@euipo.europa.eu.

sme provider header 6

На МСП се предоставя pro bono подкрепа/услуги

7 sme provider header

Необходима ни е обратна информация за консултацията (а не за резултата от подкрепата)

EUIPO извършва редовно проверки за контрол на качеството, за да установи колко точна е информацията, предоставена от доставчиците на услуги pro bono. Формуляр за кандидатстване и общи условия
Последна актуализация на страницата 16-06-2020
На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация