Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

Служители, работещи по случаи за
ускорено разрешаване на спорове

Специфична услуга за ускорено разрешаване на спорове (УРС) за МСП в контекста на COVID-19. EUIPO предлага на МСП специална онлайн услуга за уреждане на техните спорове в областта на интелектуалната собственост. УРС означава уреждане на спорове чрез използването на най-ефективния възможен механизъм за алтернативно разрешаване на спорове и включва посредничество, помирение, съдействие при преговори и експертно заключение.

Специалната услуга ще се предлага в рамките на следните производства на EUIPO:

  • Възражения: след изтичане на периода за помиряване и единствено за непредставени МСП.
  • Анулиране, невалидност и обжалване на регистрирани дизайни: както за представени, така и непредставени МСП, на всеки етап от производството.

EUIPO се стреми да подкрепя МСП в рамките на всяко от посочените по-горе производства, като определя отговорник по УРС, който да преведе МСП през многобройните възможности за уреждане на спора по взаимно съгласие, които са на разположение в EUIPO и на други места. Целта е да се намери най-подходящият и ефективен от гледна точка на разходите процес, за да се избегнат сложни производства по съдебни спорове, изразходване на ресурси и предприемане на действия, които представляват пречка пред стопанската дейност. Допълнително предимство е възможността за комбиниране на паралелни спорове на национално и международно равнище в един процес на помиряване.

Как ще изглежда тази специална услуга?

Услугата е разделена на две различни фази и ще бъде управлявана от служители на EUIPO, работещи по случаи за УРС, които са опитни посредници и преговарящи, с доказан опит в областта на интелектуалната собственост.

Тази цялостна услуга се извършва дистанционно по телефон, електронна поща, Microsoft Teams и Zoom — в съответствие с техническите възможности на МСП, поискало услугата.

Първи етап: след като отговорникът на EUIPO е получил искане за използване на специалната услуга, със заявителя се осъществява първи контакт онлайн с цел в поверителна среда да бъде проучен контекста на спора, който е в процес на разглеждане от EUIPO, и всякакви други паралелни производства. Целта е да се получи цялостна представа за икономическата дейност на МСП и за конфликтите, в които то участва. Първият етап е предназначен да бъде интерактивен и динамичен със срок от шест часа, който може да бъде непрекъснат или разделен на няколко сесии.

В края на първия етап, отговорникът по УРС дава необвързващи препоръки за начина, по който спорът може да бъде ефективно решен. Тези препоръки биха могли да включват онлайн услуги за медиация, помирение, съдействие при преговори, експертна оценка или всяка комбинация от тези услуги, предлагани от EUIPO и на други места.

Когато МСП се съгласи с препоръките, разглеждащият случая служител по УРС ще се свърже с другата страна по висящото производство в EUIPO, за да провери дали тази страна ще се съгласи да разреши спора посредством едно от препоръчаните средства.

Втори етап: след като бъде избрано едно от препоръчаните средства за разрешаване на спора, то ще бъде незабавно започнато онлайн. Това може да бъде посредничество, помирение, подпомагани преговори, експертна оценка или комбинация от тези услуги. Целта е вторият етап да приключи в рамките на 48 часа след началото му.

Nunzio BAMBARA

Nunzio
BAMBARA

Гражданство: Италия
Езици: IT, EN, ES, FR

Пълна автобиография
Christoph BARTOS

Christoph
BARTOS

Гражданство: Австрия
Езици: EN, DE, ES

Пълна автобиография
Sophia BONNE

Sophia
BONNE

Гражданство: Белгия
Езици: NL, EN, FR, DE, ES

Пълна автобиография
Marita BRA

Marita
BRA

Гражданство: Гърция
Езици: EN, FR, ES, EL

Пълна автобиография
Alexandra CRAWCOUR

Alexandra
CRAWCOUR

Гражданство: Обединено кралство
Езици: EN, DE, ES, IT

Пълна автобиография
Julia GARCÍA MURILLO

Julia GARCÍA
MURILLO

Гражданство: Испания
Езици: EN, ES, FR

Пълна автобиография
Gordon HUMPHREYS

Пламена
ГЕОРГИЕВА

Гражданство:България
Езици: BG, EN

Пълна автобиография
Gordon HUMPHREYS

Gordon
HUMPHREYS

Гражданство: Обединено кралство
Езици: EN, FR, ES

Пълна автобиография
Philipp von KAPFF

Philipp von
KAPFF

Гражданство: Германия
Езици: DE, EN, ES, FR

Пълна автобиография
Arkadiusz Makar

Arkadiusz
MAKAR

Гражданство: Полша
Езици: EN, PL

Пълна автобиография
Théophile MARGELLOS

Théophile
MARGELLOS

Гражданство: Гърция
Езици: EN, FR, ES, EL

Пълна автобиография
Virginia Melgar

Virginia
MELGAR

Гражданство: Франция
Езици: EN, ES, FR

Пълна автобиография
Klaudia Misztal

Klaudia
MISZTAL

Гражданство: Полша
Езици: EN, ES, PL

Пълна автобиография
Stefano Di Natale

Stefano
di NATALE

Гражданство: Италия
Езици: EN, ES, FR, IT

Пълна автобиография
Cinzia NEGRO

Cinzia
NEGRO

Гражданство: Италия
Езици: IT, EN, ES, FR

Пълна автобиография
Sophie PÉTREQUIN

Sophie
PÉTREQUIN

Гражданство:Франция
Езици: FR, EN, ES

Пълна автобиография
André POHLMANN

André
POHLMANN

Гражданство:Германия
Езици: DE, EN, ES

Пълна автобиография
Susy SCARDOCCHIA

Susy
SCARDOCCHIA

Гражданство: Италия
Езици: DE, EN, ES, IT

Пълна автобиография
Kamar SIDAT HUMPHREYS

Kamar SIDAT
HUMPHREYS

Гражданство: Обединено кралство
Езици: EN, ES, FR

Пълна автобиография
Antje SÖDER

Antje
SÖDER

Гражданство: Германия
Езици: DE, EN, ES

Пълна автобиография
Sven STÜRMANN

Sven
STÜRMANN

Гражданство: Германия
Езици: DE, EN, ES

Пълна автобиография
Sven STÜRMANN

Katarzyna
ZAJFERT

Гражданство: Полша
Езици: EN, ES, PL

Пълна автобиография
 
Последна актуализация на страницата 06-07-2020
На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация