Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

Подвеждащи фактури

Потребителите получават все по-голямо количество нежелана кореспонденция от дружества, които изискват плащане за услуги като публикуване, регистрация или вписване във фирмени указатели на марки и дизайни.

Избягвайте неправомерни плащания

Не плащайте, преди да сте проверили дали източникът е официален.

EUIPO не изпраща фактури или писма на потребителите си с искания за директни плащания за услуги.

За ваша информация по-долу е даден списък с дружествата или регистрите, срещу които са постъпили оплаквания от потребители за получаване на подвеждащи фактури (заедно с копия на самите фактури). Обърнете внимание, че тези услуги не са свързани с нито една официална услуга за регистрация на марка или дизайн, предоставяна от публични органи на Европейския съюз, напр. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

Ако получите писмо или фактура, проверете внимателно какво ви се предлага и дали източникът е истински.

Ако имате и най-малки съмнения или откриете нови случаи, консултирайте се с правните си съветници или се свържете с нас.

Примери за подвеждащи фактури

 
Последна актуализация на страницата 09-12-2016