Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

Интелектуална собственост

Концепцията за интелектуална собственост (ИС) е ясна и позната отдавна. Където и да отидем, сме заобиколени от интелектуална собственост.

Мислите и идеите сами по себе си не попадат в тази категория; интелектуалната собственост дефинира и защитава човешките иновации и творения

  • Марките указват на потребителите произхода на продуктите
  • Дизайните определят как изглеждат продуктите
  • Авторското право е свързано с художествени произведения като книги, музика, картини, скулптури и филми
  • Патентите защитават технически изобретения във всички области на технологията

Интелектуалната собственост дава дължимото на иноваторите и позволява на всеки да се възползва от техните постижения.

Когато става въпрос за закрила, задължението е Ваше. Често раздаваме интелектуалната си собственост, позволяваме ѝ да навлезе в публичното пространство. Понякога обаче попадаме на нещо специално и в такъв момент си казваме „Еврика!“. Колкото повече такива моменти разпознавате и защитавате, толкова повече стойност добавяте.

Моменти, в които си казваме „Еврика!“

Архимед от Сиракуза
Доменико Фети, „Замисленият Архимед“, 1620 г.

Архимед от Сиракуза, замислен на своето писалище

Пръв Архимед възкликва „Еврика!" в банята си през III в. пр.Хр. Но подобно на всички научни или математически теории, принципът, че всеки плаващ предмет измества толкова вода, колкото собственото му тегло, не може да се патентова.
Патентната защита е предназначена за нови изобретения, които могат да се използват.

Първите марки
© Trustees of the British Museum

Минойска стомна с марка октопод от Кипър

Минойска стомна с марка октопод от Кипър; 1300—1200 г. пр.Хр.

Марките отдавна са част от нашия живот.

Вашата компания, бизнес план и новаторски подход са изпълнени с моменти, в които си казвате „Еврика!“. В следващите страници ще Ви обясним как да разработите и защитите важна иновация: Вашата марка.

Последна актуализация на страницата 23-01-2017