Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

Публична проверка

Заявка за публична проверка може да бъде поискана от заявител/притежател на марка на Европейския съюз (марка на ЕС), заявител/притежател на регистриран дизайн на Общността (РДО) или представител на някоя от тези страни във всеки момент от процедурата по регистрация или след нея.

За повече информация вижте насоките относно марки и дизайни.

Трета страна може за поиска публична проверка на досие, при условие че:

  • Документите от досието, за което се иска проверка, не се отнасят до изключване или отвод на член от персонала на EUIPO, участващ в производството.
  • Документите от досието, за което се иска проверка, не представляват документи, въз основа на които се изготвят решения и становища.
  • Документите от досието, за което се иска проверка, не са класифицирани като поверителни. Ако са поверителни, заявителят трябва да докаже, че има първостепенен законен интерес от разрешаването на публичната проверка.
  • Заявката за марка на ЕС е публикувана в Част А от Бюлетина на марките на Европейския съюз или публикацията на РДО не е предмет на отлагане. Ако заявката за марка на ЕС предстои да бъде публикувана или ако публикацията на РДО е отложена, заявителят за публична проверка може въпреки всичко да получи исканата справка при представяне на следните доказателства:
    1. Заявителят за марка на ЕС или РДО е дал съгласието си за проверката.
    2. Заявителят за марка на ЕС или РДО е заявил, че след регистрирането на марката или дизайна, ще предяви правата си върху тази марка или дизайн срещу страната, искаща проверката.
Последна актуализация на страницата 24-02-2018
На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация