До известна степен всички сме различни, когато става дума за класифициране

Всички обаче искаме едно и също нещо: добър списък на стоките и услугите.

 
 

С новия ни инструмент за съставяне на списъци можете да персонализирате списъка си със стоки и услуги с помощта на предварително приети термини въз основа на Класификацията от Ница.

 • Лесно и бързо променяйте съществуващите си списъци, така че да включват предварително приети термини.

 • Създавайте нови списъци, които можете да използвате многократно и да актуализирате по-ефективно.

 • И открийте Помощникът за клас 35 и 37.

 
 
Снимка на компютърна мишка върху подложка

Персонализирайте списъка си

Нашият инструмент допълва специализираните ви юридически познания.

При запитване на представители защо не използват инструментите ни за съставяне на списъци за стоки и услуги, те ни казват, че работят с отдавна установени списъци, че създаването на нови списъци е неудобно или че клиентите им изискват по-персонализирани спецификации.

Персонализирането и спестяването на време обаче не пречат да се възползвате максимално от нашите решения за класифициране. Те се основават на Класификацията от Ница и съдържат предварително приети термини, които се актуализират постоянно.

Благодарение на всичко това:

 • избягвате пропуските по класификацията;

 • заявката ви се обработва по-бързо по Fast Track;

 • автоматизирате съставянето и актуализирането на списъците си;

 • представяте по-предвидими спецификации от правна гледна точка.

 

 
Екранна снимка на инструмента за съставяне на списъци:

Как работи?

С интегрираните си указания той ви дава възможност да сравните спецификациите на своите стоки и услуги с нашата база от данни от предварително приети термини – Хармонизираната база данни (HDB). Незабавно ще разберете дали изборът ви съответства на HDB или не, след което инструментът ще изведе предложения въз основа на въведените от вас термини.

Освен това ще се запознаете с нашия Помощник за клас 35 и 37. Използвайте го и забравете за копирането, поставянето и въвеждането на текст при използването на клас 35 и 37.

 

Какво искате да правите?Или просто изпробвайте инструмента

 
Икона за съставяне на нов списък

Съставяне на списък

При съставянето на нов списък можете да изберете термини от HDB или да добавите такива от други списъци.

 • Можете да добавяте списъци ръчно, като ги копирате и поставите клас по клас.

 • Въвеждате предварително приети термини от нашата база данни.

 • Добавяте термини от предишен списък.

 • Можете да използвате Помощника за клас 35 и 37 за по-бързо добавяне на термини.

Ако съставите напълно нов списък, най-добрите опции са търсенето и Помощникът за клас 35 и 37. И в двата случая ще извършвате търсене в нашата база от термини, което гарантира, че те са приемливи. Можете да разберете дали това е така, ако до термините има икона „ОК“ Икона за успешна проверка.

 

Търсене

Кликнете върху „Търсене“ и изберете термините, които отговарят най-добре на търговската ви марка.

Екранна снимка с избор на стоки и услуги
 

Ще се извърши проверка дали избраните от вас термини са приемливи.

Екранна снимка на избрани термини, за които е извършена проверка за приемливост.

Забележка: Едва няколко термина от базата ни от данни, като например заглавията на класовете, са обозначени като неприемливи. В тези случаи инструментът ще изведе предложение. 

Помощник за клас 35 и 37

Ако искате да добавите класове с префикс „услуги на дребно“, „услуги на едро“ или „поддръжка и инсталиране“, можете да използвате Помощника.

Екранна снимка на Помощника за клас 35 и 37
 

Изберете префикса и класа, за които искате да приложите префикса:

Екранна снимка на Помощника за клас 35 и 37
 

Инструментът ще изведе префикса автоматично:

Екранна снимка на Помощника за клас 35 и 37

 
Икона за сверяване на съществуващ списък

Проверка на съществуващ списък

Ако имате предишен списък или искате да добавите част от такъв към нова спецификация, най-добрите опции са ръчно добавяне на термини или добавяне на термини от друг файл.

 

Ръчно добавяне на термини

Кликнете върху „Ръчно“, за да добавите термините си:

Екранна снимка на бутона за ръчно добавяне
 

Изберете класа, на който съответстват, и ги поставете в празното поле:

Екранна снимка на бутона за добавяне Екранна снимка за избор на клас
 

Когато кликнете върху „ОК“, инструментът ще анализира списъка ви и ще ви информира дали използваните от вас термини съответстват на HDB или не. Ако това не е така, инструментът ще предложи термини със съответствие от 100 %.

Можете също така да импортирате съществуващ списък или клас.

Екранна снимка на импортиране на файл
 

В този случай сме добавили нов клас – клас 33.

Екранна снимка за нов клас

 

Липса или наличие на съответствие?

Нашият инструмент е с опростени цветове и икони, което ви дава възможност бързо да разберете какви са наличните опции:

Екранна снимка на икона на инструмент означава, че терминът ви съответства и ще бъде приет автоматично.

Екранна снимка на алтернативни термини означава, че терминът ви не съответства напълно на HDB, но има алтернативни варианти. Инструментът ще изведе нови предложения, за да можете да изберете съвместим термин, който прилича на първоначалния ви избор в по-голяма степен.

Кликнете върху иконата за инструмент, за да получите други алтернативни термини:

Екранна снимка на предложени термини
 

Ще се отвори ново поле с нови алтернативни термини.

Екранна снимка на алтернативни термини
 

Ако изберете предложените термини, ще заместите един израз „светла бира, малцова бира, бира с вкус“ с отделни изрази, които са автоматично приети и имат абсолютно същия обхват.

Екранна снимка с избор на стоки и услуги
 

В този случай системата не само ви предлага алтернатива (1) на термина „сироп“, но и ви дава възможност да сверите резултатите от търсенето (2) на термин, който отговаря на нуждите ви.

Екранна снимка на алтернативи и търсене на подобни термини
 

„Сироп за заливка“ е предложение, с които да се замести изразът „сироп“, който е неприемлив. Това отговаря ли на нуждите ви? Поне за нас е така!

Екранна снимка с избор на стоки и услуги
 

Ако термините ви отговарят на заглавие на клас от Класификацията от Ница, което се смята за твърде широко, за да бъде регистрирано, инструментът ви предлага алтернативни варианти.

Екранна снимка на алтернативни варианти
 

Можете да сравнявате първоначалния си списък паралелно с еквивалентните термини от HDB.

Екранна снимка на еквивалентни заглавия на клас
 

Икона, че проверката не е възможна Проверката не е възможна, тъй като този термин не съществува в базата ни от данни. Кликнете върху иконата на инструмент за повече опции в същия клас.

Екранна снимка за допълнителни опции в рамките на същия клас
 

Икона за неприемлив термин Има няколко термина, които не са приемливи за целите на класифицирането. Можете да сверите пълния списък в инструмента.

Екранна снимка на опцията за търсене на термина ви
 

Поздравления! Сега списъкът ви е напълно съвместим с HDB и можете да регистрирате търговската си марка чрез Fast Track.

Екранна снимка на списък на термините с пълно съответствие в HDB

Към инструмента: