Лого на Fast Track

Направете така, че марката ви да бъде публикувана по-бързо

С процедурата Fast Track на EUIPO за марките, вашата марка може да бъде публикувана за два пъти по-малко време или дори още по-бързо.

Тя също така е по-сигурна и предвидима за етапа на проверката. С Fast Track можете да избегнете пропуските по класификацията, тъй като ще избирате вашите стоки и услуги от хармонизираната база данни, която включва термини, приемани автоматично от всяка национална и регионална служба за интелектуална собственост в ЕС.

Лого на Fast Track

само
3 седмици *
средно необходимо време за публикуване на марка по Fast Track
* Актуализираме тази цифра въз основа на последната получена информация от таблицата с услуги.
Научете повече за това как измерваме нашите стандарти
повече от
30% *
от заявките и този процент продължава да нараства
* Процент на всички заявки, подадени онлайн.
Последна актуализация: юли 2016 г.

Лого на Fast Track

Защо да използвате Fast Track: гарантирано приемане на термините икона Гаранция

Всеки термин в ХБД — нашата Fast Track база данни със стоки и услуги, се проверява от експерти по класификацията от всяка служба за интелектуална собственост в ЕС.

Това означава, че ако използвате термин от търсачката за стоки и услуги във вашата заявка, не съществува риск от повдигане на възражение относно класификацията за вашата заявка за марка на ЕС или национална марка. В този случай вашата заявка ще следва по-кратък път на регистрация.


Лого на Fast Track
Лого на Fast Track

Как мога да подам заявка по Fast Track?

Има две главни условия, за да може вашата заявка да бъде обработена по Fast Track:

лого на Fast Track

Трябва да изберете стоките и услугите, които ще бъдат обхванати от вашата заявка за марка , от хармонизираната база данни.

Лого на Fast Track

Необходимо е да извършите предварително плащане: Нашите проверители ще започнат проверка на заявката едва след като е извършено плащане.

* При навременно плащане и ако не са установени пропуски при подаването и по време на проверката на досието, вашата заявка ще бъде обработена по Fast Track.Как да разбера, че заявката ми се обработва по Fast Track?

Разширеният формуляр е разработен така, че да ви предупреди, ако вашата заявка не отговаря на някое от условията за Fast Track. Тогава можете да решите дали да нанесете корекции, или просто да продължите с обикновена заявка, която може да отнеме двойно време или дори повече за публикуване.

В края на процедурата по подаване на заявка и точно преди плащането ще видите съобщение, което потвърждава, че досието ви отговаря на условията за Fast Track, или ви посочва действията, които трябва да предприемете. 
Лого на Fast Track

Няма проблем по Fast Track

Лого на Fast Track

Има проблем по Fast Track

 

Готови ли сте за Fast Track?

Научете повече за ползите от избора на Fast Track на EUIPO:

  • по-бързо публикуване

  • по-малко пропуски

  • стоки и услуги, приети във всички държави — членки на ЕС

  • използват се като основа за международни регистрации
Подайте вашата заявка за марка по Fast Track

* Fast Track: пълни условия
Обратно към началото