Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Езикова политика на EUIPO

Петте работни езика на Службата са английски, френски, немски, италиански и испански. Заявки за марки и дизайни могат да бъдат подадени на 23-те официални езика на Европейския съюз. Регистрите за марки на ЕС и РДО също се публикуват на 23-те официални езика на ЕС. Съдържанието на уебсайта на EUIPO се публикува като минимум на петте езика на Службата, а често и на другите 18 официални езика.

EUIPO поема твърдия ангажимент да гарантира, че всеки гражданин на ЕС има достъп до информация за правата на интелектуална собственост на език, който разбира, дори това да не е родният му език.

 

По възможност ще осъществяваме комуникация с вас на официалния ви национален език.  Същевременно в случай на езикови проблеми, свързани с производства за конкретна марка или дизайн, са приложими съответните регламенти и Насоките на Службата.

За допълнителна информация кои езици могат да бъдат използвани в производства пред Службата вж. съответните регламенти, и по-специално членове 146 и 147 от РМЕС, членове 24, 25 и 26 от Регламента за изпълнение на РМЕС, членове 98 и 99 от РПДО и членове 29, 80, 81 и 83 от Регламента за прилагане на РПДО.

 

Използвайте функцията за смяна на езика на уебсайта

В горния ляв ъгъл на всички наши уеб страници има падащото меню, където можете да изберете езика, на който желаете да прегледате страницата.

Освен това, ако желаете да извършите търсене в съдебната практика, за да подкрепите дело пред съда, нашата база данни eSearch Case Law предлага машинен превод, който ще ви помогне веднага да добиете обща представа за съдържанието на конкретно решение, преди да сте инвестирали в заверени преводи.

 

Терминология на EUIPO

EUIPO предоставя официална терминология в областта на ИС на всички езици на ЕС. Целта е да се допринесе за съответствие с правните норми в сферата на ИС. Достъп до термините може да има всеки чрез междуинституциалната база данни за терминология на ЕС (IATE).

 

Преводи

Преводите, необходими за функционирането на Службата, се извършват от Центъра за преводи за органите на ЕС.

Освен това EUIPO се стреми да използва съвременните технологии в областта на машинния превод, за да предложи на потребителите допълнителна информация на собствения им език, в някои случаи дори на езици, които не са езици на ЕС.

 


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.