Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

Дефиниция за дизайн

Дизайнът е изкуство и наука, той формира нашите домове и нашето работно място и е навсякъде около нас, където и да се намираме. Дизайнът е повърхността на създадената от човека среда.

В стопанската дейност дизайнът има решаващо значение за успеха. Добрият дизайн се фокусира върху потребителя, комбинира естетическа, икономическа и практическа стойност и е начин потребителите да разпознаят новаторската интелигентност. В Европа е налице осъзната необходимост от насърчаване на европейските дизайнери и дружества да развиват своите дизайнерски стратегии.

Дизайнът е практически начин да дефинирате и защитите иновация. Дизайнът е актив на дружеството, с който може да се търгува или който може да се използва като допълнителна гаранция, награждаваща творческите ви усилия и служеща за ваша отличителна интелектуална собственост.

Дизайните са ясно дефинирани в Европейския съюз.

„Видимият външен вид на целия продукт или на част от него, определен, по-специално, от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, строежа и/или материалите на самия продукт и/или орнаментите му".

Член 3 от Регламента относно дизайните


Примери за дизайни

Почти всяко промишлено или занаятчийско изделие може да бъде обект на закрила като дизайн (освен компютърните програми)

Търсене на примери за опаковки на продукти

Опаковки на продукти

RCD 000785522-0001
Търсене на примери за продукт/набор от продукти

Продукт/набор от продукти

RCD 000465679-0016
Търсене на примери за съставни продукти

Съставни продукти

RCD 000408166-0001
Търсене на примери за части от продукти

Части от продукти

RCD 229752-0001

Търсене на примери за компютърни икони

Компютърни икони

RCD 000600184-0008
Търсене на примери за шрифтове

Шрифтове

RCD 000108584-0001
Търсене на примери за рисунки и произведения на изкуството

Рисунки и произведения на изкуството

RCD 000569868-0001

Търсене на примери за оформления

Оформления

RCD 000521760-0001
Търсене на примери за украса

Украса

RCD 000614656-0002
Търсене на примери за уеб дизайн

Уеб дизайн

RCD 001100598-0009
Търсене на примери за карти

Карти

RCD 000197405-0001

Мрежа на интелектуалната собственост: дизайнерите често пресъздават идеи, за да създадат нещо ново, полезно и уникално. Свалете тази карта — тя ще ви помогне да регистрирате правата си.


Адаптация на карта на метро, представяща времето за различните процеси за интелектуалната собственост
Последна актуализация на страницата 14-07-2015