Бази данни

(марки и дизайни)

Към базата данни eSearch plus на EUIPO

eSearch plus

Изчерпателна информация за марки, дизайни, притежатели, представители и бюлетини

* Приложения на eSearch (iOS и Android)

Към базата данни eSearch Case Law на EUIPO

eSearch Case Law (електронно търсене на съдебни дела)

Решения на EUIPO, Общия съд, Съда и националните съдилища

Към базата данни EuroLocarno на EUIPO

EuroLocarno

Класификация и термини с указания на продуктите на всеки от официалните езици на ЕС

Към базата данни „Проверка на заверени копия

Проверка на заверени копия

Въведете идентификационен код, за да прегледате оригинала на удостоверението за регистрация на марка на ЕС.

 

Бази данни на Европейската мрежа за марки и дизайни

Към базата данни TMview на Европейската мрежа за марки и дизайни

TMview

Марки на всички официални служби за марки, които участват на национално, международно и европейско равнище

Към базата данни Designview на Европейската мрежа за марки и дизайни

Designview

Централизирана точка за достъп до информация за регистрирани дизайни, притежавана от всяка от участващите национални служби

Към базата данни TMclass на Европейската мрежа за марки и дизайни

TMclass

Единен портал за класификация за достъп до хармонизираната база данни, прилагана в ЕС, и до световни бази данни

Към базата данни Similarity на Европейската мрежа за марки и дизайни

Similarity

Оценка на сходството между стоки и услуги от службите за интелектуална собственост в ЕС


Към базата данни DesignClass на Европейската мрежа за марки и дизайни

DesignClass:

Сравнение на базите данни за класификация на дизайни на участващите служби


ИС и правоприлагане

Към базата данни Enforcement Database на Европейската мрежа за марки и дизайни

База данни за правоприлагане

Базата данни свързва притежателите на права с митническите и полицейските служби с цел защита на продуктите срещу фалшифициране.

ACIST

Инструментът в подкрепа на разузнавателните сведения в сферата на борбата с фалшифицирането предоставя надеждна информация за задържаните стоки на границата на всички държави — членки на ЕС.

ACRIS

Системата за бързо разузнаване в сферата на борбата с фалшифицирането предоставя информация за търговията извън ЕС.

Към базата данни Orphan Works на EUIPO

База данни Orphan Works

Събира информация за осиротели произведения, публикувани или излъчени за пръв път в ЕС.

Последна актуализация на страницата 23-01-2017