Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

Преобразуване

Преобразуването е процедура, която може да се прилага при марки на ЕС и международни регистрации.

Ако се прекрати действието на дадена марка на ЕС, тя може да бъде преобразувана в марки с действие в определени държави членки. Преобразуването е особено полезно за преодоляване на евентуални проблеми с единния характер на марката на ЕС.

Например, ако има проблем с регистрирането на марка на ЕС в една или в няколко страни на абсолютни основания или поради възражение, основано на по-ранно право с действие в една или в няколко страни, заявителят за тази марка на ЕС може да подаде заявка за преобразуването ѝ в отделни заявки за национални марки в страните, които не са засегнати от тези основания.

Международните регистрации могат да бъдат преобразувани в заявки за национални марки на държави — членки на ЕС, и в посочване на договаряща страна по Мадридската спогодба или Мадридския протокол на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).

За повече информация направете справка в нашите Насоки за марките.

Последна актуализация на страницата 24-02-2018
На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация