Подаване онлайн на международна заявка за марка

Чрез формуляра за международна заявка (МЗ) регистрираните потребители имат възможност да подадат искане за международна заявка за марка по реда на Мадридския протокол, който се управлява от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Международната заявка може да се основава на съществуващи марки на Европейския съюз, заявки за марки на Европейския съюз или комбинация от двете.

Обърнете внимание, че трябва да сте влезли в системата, за да използвате тази възможност, и че за тези действия е дължима такса.

Забележка: кореспонденцията във връзка с конкретно досие трябва да се осъществява само през User Area, като използвате факс, пощенски услуги, лично подаване или специална куриерска служба.

В този раздел се разяснява как да подадете МЗ въз основа на една или повече марка(и) на ЕС/заявка(и) за марка на ЕС.

Формулярът е достъпен на 23 от официалните езици на ЕС.

 

1. Как да получите достъп до формуляра за международна заявка

2. Кой може да подаде международна заявка

3. Етапи при попълването на формуляра за международна заявка

4. Какво става, след като подам формуляра за заявка

Последна актуализация на страницата 10-01-2019