Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

 

Достъпност

От януари 2010 г. всички нови уебстраници на европейските институции трябва да бъдат създадени в съответствие с версия 2.0, ниво AA на Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG).

Достъпността на уеб съдържанието има за цел да даде възможност на всички потребители да имат равен достъп до информация и функционалности в интернет. По-конкретно, достъпност означава, че хората с различни способности и увреждания могат да възприемат, разбират, навигират и общуват в интернет.

Съгласно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която е подписана от Европейския съюз, лица с увреждания са тези, които имат трайни физически, психически, интелектуални или сетивни увреждания, които заедно с различни пречки биха могли да възпрепятстват тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото на равни начала с всички останали.

Интернет потребителите могат да изпитат проблеми при използването на интернет поради различни видове увреждания, функционални ограничения, фактори от околната среда или технологични въпроси:

  • Хората с увреждания: зрителни, слухови, физически, когнитивни
  • Хора в напреднала възраст, хора с ниска грамотност, други
  • Ограничения или несъвместимост, свързани с технологиите: търсачки, платформи, устройства, мобилен интернет
  • Фактори от околната среда: място, осветеност, шум, бавна връзка

Източник: Европейска комисия – Наръчник за доставчиците на информация

Поради технически причини следните страници не са съвместими с WCAG 2.0:

  • Страници, съдържащи видео
  • Онлайн формуляри
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.