Term details (Swedish)

Överföring av telefonsamtal

Class: 38
Language: Swedish
Accepted by: EM (EUIPO) , Finland (PRH) , Sweden (PRV)
Taxonomy
  • Class 38 > Telekommunikationstjänster > Telefoni- och mobiltelefonitjänster
Sources
SourceConcept reference
Harmonized0011551