Term details (Slovak)

Pracovné agentúry

Class: 35
Language: Slovak
Accepted by:
Taxonomy
  • Class 35 > Pomoc pri podnikaní, riadenie podniku a obchodná správa > Riadenie ľudských zdrojov a nábor zamestnancov
Sources
SourceConcept reference
-