Term details (Bulgarian)

Услуги, свързани с намиране и назначаване на работа

Class: 35
Language: Bulgarian
Accepted by: BPO , EUIPO
Taxonomy
  • Class 35 > Търговско подпомагане, търговско управление и административни услуги > Управление на човешките ресурси и услуги по набиране на персонал
Sources
SourceConcept reference
Harmonized0012232