Term details (Albanian)

concept-top-details-container

Shërbimet e gjetjes se personave adapt per punen

Class: 35
Language: Albanian
Accepted by: Albania (GDIP)
Taxonomy
  • Class 35 > Asistencë biznesi, shërbime menaxhimi dhe administrative > Shërbimet e menaxhimit dhe rekrutimit të burimeve njerëzore
Sources
SourceConcept reference
Harmonized0070721