Term details (Albanian)

concept-top-details-container

Transmetimi i thirrjeve telefonike

Class: 38
Language: Albanian
Accepted by: Albania (GDIP)
Taxonomy
  • Class 38 > Shërbimet e telekomunikimit > Shërbime të telefonave dhe telefonave të lëvizshëm
Sources
SourceConcept reference
Harmonized0011551