Term details (Albanian)

Publikimi i fletëve të fakteve

Class: 41
Language: Albanian
Accepted by: Albania (GDIP)
Taxonomy
  • Class 41 > Publikimi, raportimi dhe shkrimi i teksteve
Sources
SourceConcept reference
Harmonized0071368