Term details (Norwegian)

Yrkesveiledningstjenester

Class: 35
Language: Norwegian
Accepted by: NIPO
Taxonomy
  • Class 35 > Forretningsbistand, -ledelse og -administrasjonstjenester > Personalledelse og rekrutteringstjenester
Sources
SourceConcept reference
Harmonized0070721