Term details (Norwegian)

concept-top-details-container

Overføring av telefonsamtaler

Class: 38
Language: Norwegian
Accepted by: Norway (NIPO)
Taxonomy
  • Class 38 > Telekommunikasjonstjenester > Telefon- og mobiltelefontjenester
Sources
SourceConcept reference
Harmonized0011551