Term details (Norwegian)

Utgivelse av informasjonsbrosjyrer

Class: 41
Language: Norwegian
Accepted by: Norway (NIPO)
Taxonomy
  • Class 41 > Publisering, rapportering og skriving av tekster
Sources
SourceConcept reference
Harmonized0071368