Term details (Slovak)

Meniče striedavého prúdu na jednosmerný

Class: 9
Language: Slovak
Accepted by: EM (EUIPO) , Slovakia (SKIPO)
Taxonomy
  • Class 9 > Prístroje, nástroje a káble pre elektrický prúd > Prístroje a nástroje na ovládanie elektrického prúdu
Sources
SourceConcept reference
Harmonized0070433