Term details (Latvian)

concept-top-details-container

Maiņstrāvas/līdzstrāvas pārveidotāji

Class: 9
Language: Latvian
Accepted by: EM (EUIPO) , Latvia (LRPV)
Taxonomy
  • Class 9 > Elektrības aparāti, instrumenti un kabeļi > Aparāti un instrumenti elektriskās strāvas regulēšanai
Sources
SourceConcept reference
Harmonized0070433