Term details (Slovak)

Služby agentúr v oblasti sprostredkovania práce

Class: 35
Language: Slovak
Accepted by: EM (EUIPO) , Slovakia (SKIPO)
Taxonomy
  • Class 35 > Pomoc pri podnikaní, riadenie podniku a obchodná správa > Riadenie ľudských zdrojov a nábor zamestnancov
Sources
SourceConcept reference
Harmonized0012232