Açıklayıcı notlar, sınıf başlıkları kapsamı altına girebilecek veya giremeyecek ve sınıflandırmanın tamamlayıcı parçası olarak düşünülebilecek ürün veya hizmetleri belirtmektedir.


Genel Açıklamalar

Sınıf başlıklarında gösterilen ürün veya hizmet göstergeleri, ürün veya hizmetlerin temel olarak ait olduğu alana dair genel göstergelerdir. Her bir ayrı ürün veya hizmetin tam sınıflandırması için, Alfabetik Listeye bakılması gerekir.

Ürünler

Bir ürünün Sınıf Listesi, Açıklayıcı Notlar ve Alfabetik Liste kullanılarak sınıflandırılamaması durumunda, uygulanacak kriterler şu açıklamalar doğrultusunda belirlenir:

  1. Son ürünler, temel olarak işlev veya amacına göre sınıflandırılır. Bir son ürünün işlev veya amacı herhangi bir sınıf başlığında belirtilmemişse, son ürün Alfabetik Listede gösterilen diğer muadil son ürünlere olan benzerliği doğrultusunda sınıflandırılır. Böyle bir muadil ürün yoksa, ürünün yapıldığı madde veya çalışma şekli gibi diğer yan kriterler uygulanır.
  2. Çok amaçlı kompozit eşya niteliğindeki son ürünler (örneğin, radyolu saat), işlevlerinin veya kullanım amaçlarının her birini karşılayan tüm sınıflara dahil olacak şekilde sınıflandırılabilir. Bu işlev veya amaçlar hiçbir sınıf başlığında belirtilmemişse, yukarıdaki (a) paragrafında belirtilen diğer kriterler uygulanır.
  3. İşlenmemiş veya yarı işlenmiş hammaddeler, temel olarak yapılarındaki maddeye göre sınıflandırılır.
  4. Farklı bir ürünün parçası niteliğindeki ürünler, sadece aynı türdeki ürünlerin farklı amaçlarla kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda parçası olduğu ürün ile aynı sınıfa dahil olacak şekilde sınıflandırılır. Farklı her türlü durumda, yukarıda (a) paragrafında belirtilen kriterler geçerlidir.
  5. Son ürün olsun veya olmasın herhangi bir ürün, yapımında kullanılan malzemeye göre sınıflandırıldığında ve farklı malzemelerden imal edildiğinde, ürün temel olarak yapım sürecinde ağırlıklı kullanılan malzemeye göre sınıflandırılır.
  6. İçerdiği ürüne adapte edilen kasa niteliğindeki ürünler, temel olarak ürün ile aynı sınıfa dahil olacak şekilde sınıflandırılır.

Hizmetler

Bir hizmetin Sınıf Listesi, Açıklayıcı Notlar ve Alfabetik Liste kullanılarak sınıflandırılamaması durumunda, uygulanacak kriterler şu açıklamalar doğrultusunda belirlenir:

  1. Hizmetler temel olarak hizmet sınıfı başlığında ve Açıklayıcı Notlarda belirtilen faaliyet alanlarına göre, belirtilmemişse de Alfabetik Listedeki diğer muadil hizmetlere olan benzerliği doğrultusunda sınıflandırılır.
  2. Kiralama hizmetleri temel olarak kiralanan nesnelerin kullanımıyla sağlanan hizmetler ile aynı sınıfa dahil olacak şekilde sınıflandırılır (örneğin, telefon kiralama, Sınıf 38 kapsamındadır). Leasing hizmetleri de kiralama hizmetlerine benzer ve bu nedenle aynı şekilde sınıflandırılır. Ancak, satın alma opsiyonlu kiralama veya leasing finansmanı, Sınıf 36 kapsamında finansal hizmet olarak sınıflandırılır.
  3. Danışmanlık, bilgilendirme veya tavsiye sağlanan hizmetler, temel olarak tavsiye, bilgi veya danışmanlık sağlanan konunun sınıflandırıldığı hizmet ile aynı sınıfa dahil olacak şekilde sınıflandırılır, örneğin, nakliye danışmanlığı (Md. 39), işletme danışmanlığı (Md. 35), finans danışmanlığı (Md. 36), estetik danışmanlığı (Md. 44). Tavsiye, bilgi veya danışmanlığın elektronik yollarla sağlanması (telefon veya bilgisayar gibi), bu hizmetlerin sınıflandırmasını etkilemez.
  4. Franchising çerçevesinde gerçekleştirilen hizmetler, temel olarak franchise verenin sağladığı hizmetler ile aynı sınıfa dahil olacak şekilde sınıflandırılır (örneğin, franchising alanında işletme tavsiyeleri (Sınıf 35), franchising alanında finans hizmetleri (Sınıf 36), franchising alanında yasal hizmetler (Sınıf 45)).