Sorular ve Cevaplar: TMclass Taksonomi
logo
 1. Taksonomi Nedir?

  Taksonomi bir sınıflandırma yardımcısıdır.

  Herbir mal ve hizmet sınıfını daha küçük gruplar halinde bir taraftan Nice sınıflandırma sistemini korurken diğer yandan pazar gerçekleriyle ilişkilendiren, Avrupa ortak veritabanında (Uyumlaştırılmış Veritabanı*) bulunan mal ve hizmetleri hiyerarşik bir yapıda organize etmenin yeni bir yoludur.

 2. Taksonomi yeni bir sınıflandırma sistemi midir? Mevcut sınıflandırma sisteminin (Nice) yerini alacak mıdır?

  Hayır, Taksonomi ne yeni bir sınıflandırma sistemidir ne de Nice Sınıflandırmasının yerini alacaktır.

  Nice Sınıflandırması marka başvurularında mal ve hizmetlerin sınıflandırmasında kullanılan bir standarttır.

  Taksonomi Nice Sınıflandırmasını temel alır ve yapısını bunun üzerine inşa eder. Taksonominin ilk seviyesi Nice Sınıflandırmasından alınmış olup bu seviye mal ve hizmetlerin 45 ana sınıfa bölünmesidir.

 3. Taksonominin amacı nedir?

  Taksonomi, hızlı ve sezgisel bir yolla mal ve hizmetleri tanımlamak için uygun terimleri bulmanızı sağlayacaktır.

  Taksonomi, ilk bakışta sınıfın bütün hiyerarşik yapısını göstererek mal ve hizmetlerin nasıl ve nereye sınıflandırılacağına dair genel bir bakış ve anlayış sunar.

 4. Hangi terimler Taksonomi tarafından yapılandırılmıştır?

  Nice Alfabetik listesinde bulunan bütün terimleri içeren Uyumlaştırılmış Veritabanının* 60.000’den fazla terimi Taksonomi ile mantıksal bir yapıda düzenlenmiştir.

 5. TMclass’da Taksonomi ağacını nasıl kullanabilirim?

  Gözatma: Eğer sınıflandırma sisteminin tümünü görmek istiyorsanız, Taksonomi yapısına göz atabilirsiniz. Sol tarafta 45 sınıfı göreceksiniz ve altındaki grupları ortaya çıkarmak için her sınıfı açabilirsiniz. Bu yolla hızlı bir şekilde her sınıfta hangi mal ve hizmetlerin bulunduğuna bakabilirsiniz. Sizin için ilginç olan terim gruplarına odaklanabilir ve geri kalanları önemsemeyebilirsiniz.

  Arama: Eğer ilglendiğiniz mal veya hizmet çeşidini biliyorsanız arama yapabilirsiniz. Sağ tarafta aranan kelimeyi içeren bütün terimleri göreceksiniz. Sol taraftaki Taksonomi ağacında bu terimlerin 45 sınıf içinde nerede yer aldığını göreceksiniz. Bu size ilgilendiğiniz terim gruplarına odaklanmanızı sağlayacak.

 6. Müzik aleti parçaları ile bunlara ait bağlantı parçaları (gitar teli) için marka müracaatı yapmak istiyorum. Bu parçaları Taksonomi yapısında nerede bulabilirim?

  Tüm bireysel parçalar ve bağlantı parçaları bu parçaların ait olduğu ana malın bulunduğu grup içindedir. Örneğin, Gitar için parça ve bağlantı parçaları, (örneğin gitar telleri) "telli çalgılar" grubunda bulunmaktadır.

  Ancak unutmayın ki, mal ve hizmet listesinde "telli çalgılar" teriminin bulunması emtia listesinin tellerin kendisini kapsadığı anlamına gelmez. Bu parçalar veya bağlantı parçaları için koruma talep edilecekse ilgili emtianın özel olarak eşya listesine eklenmesi gerekir.

 7. Taksonominin hukuki bağlayıcılığı veya etkisi nedir?

  Hiçbir hukuki etkisi yoktur. Taksonomi bir sınıflandırma aracıdır. Yapıdan hiçbir hukuki sonuç çıkarılamaz veya çıkarılmamalıdır.

  Koruma kapsamı emtianın Taksonomi yapısında aldığı yere gore değil sadece terimin ifade ettiği anlam ile tanımlanır.

Uyumlaştırılmış Veritabanı , şu an Uyumlaşmış Ofislerce (TMclass ana sayfasında belirtilen) uygulanan ve kabul edilen terimlerden oluşan ve bütün Avrupa ofisleri tarafından uygulanacak ve güncellenecek ortak bir veritabanıdır. Bu veritabanı Nice Alfabetik listesindekiler dahil olmak üzere 60.000’den fazla terimi içermektedir.