Yasal Uyari
logo

Yasal Uyarı

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) sınıflandırma verilerine erişimi geliştirmek amacıyla bu hizmeti sağlamaktadır. Amacımız bu bilgileri güncel ve doğru tutmaktır. Şayet hata tespit edilirse, lütfen bize ulaşın. Bu hataları düzeltmek için çaba göstereceğiz.

Ağaç Yapısı Hakkında Yasal Uyarı: EUIPO ve Ulusal Ofısler

Mal ve hizmet sınıflandırması Nice Anlaşması'nın 2nci maddenin 1 fıkrası hükmüne tabi olup sadece idari amaca hizmet vermektedir.Ağaç yapısının kullanımı mal ve / veya hizmetlerin benzerliği veya aynıyeti ile gerçek kullanıma dair hukuki kararlara halel getirmez. Bu kararlar sadece yetkili makamlar tarafından alınabilir.

Ağaç Yapısı Hakkında Yasal Uyarı: WIPO

Ağaç yapısı WIPO işbirliği ile EUIPO ve AB Ulusal Ofisleri tarafından geliştirilmiştir.Ağaç yapısı Nice sınıflandırmasına dayanmasına rağmen Nıce sınıflandırma sisteminin resmi bir parçası değildir. Marka incelemesinde veya mal ve hizmetlerin kıyaslanmasında hukuki bir etkisi yoktur. Bu durum ağaç yapısının gönüllü olarak mal ve hizmetlerin belirlenmesinde idari amaçlarla kullanımına halel getirmez.

Ancak, bu sitede yer alan bilgiler ile ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul edilmemektedir. Bu bilgiler:

  • TMclass’a katılan ofislerinin kendi sınıflandırma veritabanlarından sağlanan verilerdir. Her ofis kendi verisinden sorumludur. Lütfen bir ofis tarafından kabul edilen sınıflandırma teriminin başka bir ofis tarafından kabul edilmeyebileceğini unutmayınız.
  • Herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna ilişkin bilgi olmayıp sadece genel niteliktedir.
  • Kapsamlı, tam, doğru ya da güncel olmak zorunda değildir.
  • Bazen kontrolümüz bulunmayan ve hiçbir sorumluluğumuz bulunmayan dış web sitelerine bağlıdır.
  • Profesyonel veya yasal olmayan tavsiye niteliğindedir. (Şayet özel tavsiyeler gerekli ise, uygun nitelikte bir profesyonele danışmalısınız).

Bu yasal uyarı, ulusal hukuka dayanan zorunluluklara veya bu kanun kapsamı dışında tutulamayacak konulara dair sorumluluk kabul etmeme amacı taşımamaktadır.


Telif Hakkı Uyarısı © EUIPO, 2006 – 2016

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) sınıflandırma verilerine erişimi geliştirmek amacıyla bu hizmeti sağlamaktadır.

Ticari amaçlar hariç olmak üzere, ürünün asıl kaynağı ile ürünün orijinal olmadığının kabul edilmesi ve ücretsiz olarak sağlandığı bilgisinin sunulması koşuluyla ürünün çoğaltılmasına izin verilir.

Amacımız bu bilgileri doğru ve güncel tutmak olsa da, bunu garanti edemeyiz. Şayet hata tespit edilirse, lütfen bize ulaşın. Bu hataları düzeltmek için çaba göstereceğiz.

TMclass’da sunulan bilgi, katılımcı ulusal ofisler, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisinin (EUIPO) sorumluluğuna bağlanamaz.

Her ofis TMclass üzerinden erişilebilir durumda olan sınıflandırma veritabanında bulunan veriler konusunda telif hakkına sahiptir. Ulusal ofislerin ve EUIPO’nun (TMclass logosu da dahil olmak üzere), resmi logoları sadece ilgili ofis izni ile kullanılabilir.

Ofislerin telif hakkı uyarılarına dair bağlantılar aşağıda listelenmiştir.