TMClass Hakkında
logo
TMClass Hakkında

Kısaca

TMclass, mal ve hizmetlerin sınıflandırılması sürecini kolaylaştırmak amacıyla projeye katılan patent ofislerinin sınıflandırma veritabanlarını bir araya getirmektedir. Bu sınıflandırma işlemi , ulusal, uluslararası veya bütün Avrupa ya da belirli bir ülkede koruma elde edebileceğiniz topluluk marka müracaatı esnasında ihtiyaç duyulan bir adımdır.

TMclass üzerinden arama yapıldığında, aranan emtianın hangi patent ofislerinin sınıflandırmasında yer aldığını göreceksiniz. Şayet aradığınız terim bir patent ofisi veritabanında yer almıyorsa, bu durum ilgili patent ofisince söz konusu terimin kabul edilmeyeceği anlamına gelmemektedir. Ancak TMclass üzerinden ofis tarafından doğrulanmadığı anlaşılan terimlerin başvuruda sunulması, ilgili terimlerin otomatik olarak sınıflandırılamaması veya bu terimlerin uzmanlarca düzenlenmesi nedeniyle başvuru sürecini uzatabilecektir.

Eğer birden fazla sınıfa giren emtia listesi oluştursanız, fazla ücret ödemek durumunda kalabilirsiniz. Örnegin, EUIPO’da, tescil ücreti üç sınıfı karşılayacak şekilde alınırken İngiltere Patent Ofisi, ilave her bir sınıf için ücret almaktadır. Bu durumu markanın tescil edileceği patent ofisinden kontrol ediniz.


Tarihçe

Geçmişte marka koruması ülke bazında yapılmaktaydı. Başka bir ülkede yapılacak başvuru ise, o ülkenin dilini bilme gerekliliği nedeniyle oldukça karmaşık bir süreçti. Ayrıca, ülkelerin eşya listelerini sınıflandırma şekilleri de oldukça farklıydı.

1957 yılından bu yana, farklı ofis ve ülkelerce yapılan mal ve hizmetlerin sınıflandırılması yöntemini yeknesaklaştırmak amacıyla bir dizi girişim gerçekleşti. Bu girişimler arasında yer alan Nice sınıflandırması, Üçlü Anlaşma ve Uyumlaştırma projesi aşağıda yer almaktadır.

‘Ağaç Yapısı’, marka başvurusu yapmadan önce bir emtianın nereye sınıflandırılacağını anlama noktasında kullanıcıya yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış yönetsel bir araçtır. Bu araç WIPO’nun işbirliği ile EUIPO ve AB Ulusal Ofisleri tarafından geliştirilmiştir. Yapı, Nice sınıflandırmasını temel almakla beraber bu sistemin resmi bir parçası değildir. Ayrıca, marka incelemesi veya eşya listelerinin kıyaslanmasında hukuki bir bağlayıcılığı yoktur.

Nice Sınıflandırması

1957 yılında WIPO tarafından oluşturulan Nice sınıflandırması, markaların tescili amacıyla mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, WIPO himayesinde hazırlanan ve 1957 yılı sonunda ‘Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına Dair Nice Anlaşması’ adı verilen çok taraflı bir anlaşma ile oluşturulmuştur. (www.wipo.int).

Birçok ülke, mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasında bu sistemi benimsemiştir.

Nice sınıflandırma sistemi, sınıf başlıkları, açıklayıcı notlar ve mal ve hizmetlerin alfabetik listesinden oluşmaktadır. Sınıf başlıkları, 34 sınıftan oluşan mal ve 11 sınıftan oluşan hizmet listesinin içeriğini genel olarak tanımlamaktadır. Her sınıfa ait, o sınıfta olan veya olmayan mal ve hizmetlerin türünü açıklayıcı notlar bulunmaktadır. Alfabetik liste ise, belirli mallar ile bir dizi hizmeti uygun sınıfları gösterecek şekilde sıralamaktadır.

TMclass’da, ‘N’ ile belirtilmiş mal ve hizmetlere dair açıklamalar bulunmaktadır. Bu işaret, emtianın alfabetik listeye ait olduğunu göstermekte olup sadece EUIPO tarafından gelen verilerde görülecektir.

TMclass tarafından belirtilen sınıfta kullanılması koşuluyla, sadece Nice sınıflandırmasında bulunan açıklamalardan oluşan mal ve eşya listesinin doğru şekilde sınıflandırıldığı kabul edilecektir.


Üçlü Anlaşma

Üçlü Anlaşma (2001), ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO), Japon Patent ve Marka Ofisi (JPTO) ve Avrupa Birliği Marka ve Tasarım Ajansı (EUIPO) arasındaydı.

TMclass’da, ‘T’ ile işaretlenmiş mal ve hizmet açıklamaları USPTO, JPTO ve EUIPO tarafından kabul edilmiştir. Bu işaret sadece EUIPO’dan gelen verilerde gözükecektir.

USPTO, JPTO ve EUIPO, TMclass tarafından belirtilen sınıfta kullanılması koşuluyla, sadece ‘Üçlü’ açıklamasından oluşan mal ve eşya listesinin doğru şekilde sınıflandırıldığını kabul edecektir.


Uyumlaştırma Projesi

Sınıflandırmanın uyumlaştırılmasındaki amaç, bütün dillerde tek bir mal ve hizmet listesi ile işlemlerin yürütülmesini ve sınıflandırma anlamında farklı ofislerce aynı uygulamanın sergilenmesini sağlamaktadır. Bu sayede, eşya listelerinin kabülü veya reddi anlamında yeknesak uygulama sağlanmış olacaktır.

Geçmiş:

Nice sınıflandırması temelde idari amaçlar için oluşturulmuştur. Sonrasında ise EUIPO de dahil olmak üzere birçok ofis tarafından mal ve hizmetlerin sınıflandırılması amacıyla kabul edilmiştir. Bir emtianın alfabetik listede yer almaması durumunda, bazı sınıflandırma kuralları uygulanarak tespitinde kullanılır. Bu durum yoruma açık olduğu için, geçmiş yıllarda ofislerce farklı sınıflandırma uygulamaları geliştirilmiştir.

Bu uygulama farklılıkları karışıklığa yol açmaktadır. Bu uygulamalar kullanıcı dostu olmadığı gibi başvuru sahiplerinin farklı ofislere yapacağı aynı marka müracaatlarında yeknesak emtia listesi oluşmasını engellemektedir.

Farklılıkları uyumlu hale getirme fikri Temmuz 2008’de yapılan TMclass konferansı sırasında ortaya çıktı. Tüm katılımcılar ofisler arasında sınıflandırma farklılıkları olmaması gerektiği konusunda hemfikir oldular. UKIPO ve EUIPO’nun ortak bir eşya listesi veritabanı üzerinde anlaşması uyumlaştırılmış yeni bir veritabanın başlangıcı olmuştur. Sonrasında İsveç, İngilizce veritabanını kendi diline çevirmiş ve çeviriyi resmi eşya listesi olarak kabul etmiştir. Diğer ofisler ise bu yaklaşımı takip etme konusunda anlaşmaya vardılar ve AB ofislerinin çoğu buna ilgi gösterdi.

Çalışma dili olarak İngilizce’yi kullanan bütün Avrupa ülkeleri (EUIPO, Birleşik Krallık, İrlanda ve Malta) İngilizce uyumlaştırılmış listeyi benimsediler.

Sonuçta amaç, şu şekilde çalışan "sorunsuz" bir senaryo oluşturmaktır:

‘Başvuru sahipleri ortak listeyi kabul eden farklı ofislerde ortak bir sınıflandırma listesi kullanırlar. Başvuru sahiplerinin itiraz etme riski azalır ve katılım sağlayan ofisler eksiklik içeren daha az başvuruyla karşılaşırlar.’

TMclass, katılımcı ofisler arasında varolan sınıflandırma farklılıklarını vurgulamakta olup yeni ofislerin katılımına her zaman açık, Avrupa düzeyinde geçerli tek sınıflandırma aracı olarak kalacaktır.

Şu anda, ulusal ofislerin yarıdan fazlası ve EUIPO TMclass’a veri sağlamaktadır. Yakında WIPO da veritabanını bu sisteme entegre edecektir.