ΒΗΜΑ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Μέρος Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Γράψτε την (τις) απάντηση (-ήσεις) σας εδώ:

1.2 ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Επιλέξτε μόνο μία από τις ακόλουθες: *

1.3 Συμπληρώστε τον αριθμό ΦΠΑ σας.

Εάν δεν διαθέτετε αριθμό ΦΠΑ, δηλώστε τον αριθμό του φορολογικού μητρώου σας (ΑΦΜ).

Επιλέξτε μόνο ένα από τα ακόλουθα:

Structure 2 Digit Prefix Format (Prefix +) Local Name Abbreviation TIN Structure Taxe identification number (local name example)
ATU99999999 AT U+8 digits Umsatzsteuer - Identifikationsummer UID free Steuernummer/Firmenbuchnummer
Structure 2 Digit Prefix Format (Prefix +) Local Name Abbreviation TIN Structure Taxe identification number (local name example)
BE0999999999
BE1999999999
BE 10 digits BTW identificatienummer / Numéro de TVA n° TVA BTW-nr MWst-nr free Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise
Structure 2 Digit Prefix Format (Prefix +) Local Name Abbreviation TIN Structure Taxe identification number (local name example)
BG999999999
BG9999999999
BG 9-10 digits Идентификационен номер по ДДС Identifikacionen nomer do DDS ДДϹ номер free Булстат Bulstat Code
Единен идентификационен код (ЕИК/ПИК)
Structure 2 Digit Prefix Format (Prefix +) Local Name Abbreviation TIN Structure Taxe identification number (local name example)
HR99999999999 HR 11 digits PDV Id. Broj OIB PDV-ID; OIB free Matični broj subjekta (MBS)
Structure 2 Digit Prefix Format (Prefix +) Local Name Abbreviation TIN Structure Taxe identification number (local name example)
CY99999999L CY 9 characters
Αριθμός Εγγραφής Φ.Π.Α
Arithmos Engraphès phi. pi. a.
ΦΠΑ free Αριθμός Εγγραφής
Structure 2 Digit Prefix Format (Prefix +) Local Name Abbreviation TIN Structure Taxe identification number (local name example)
CZ99999999
CZ999999999
CZ9999999999
CZ 8-10 digits
Danové identifikačni čislo
DIČ free Identifikační číslo (IČO)
Structure 2 Digit Prefix Format (Prefix +) Local Name Abbreviation TIN Structure Taxe identification number (local name example)
DK99999999
DK 8 digits
Momsregistreringsnummer
CVR Free Det centrale virksomhedsregister (CVR-nummer)
Structure 2 Digit Prefix Format (Prefix +) Local Name Abbreviation TIN Structure Taxe identification number (local name example)
EE999999999
EE 9 digits
Käibemaksukohustuslase number
KMKR free Registrikood
Structure 2 Digit Prefix Format (Prefix +) Local Name Abbreviation TIN Structure Taxe identification number (local name example)
FI99999999
FI 8 digits
Arvonlisäveronumero Mervärdesskattenummer
ALV nro Momsnummer free Yritys-ja yhteisotunnus (Y-tunnus).
Structure 2 Digit Prefix Format (Prefix +) Local Name Abbreviation TIN Structure Taxe identification number (local name example)
FRXX 999999999
FR 2 characters + 9 digits
Numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée / Numero de TVA intracommunautaire
n° TVA free TImmatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)/Système Informatique du Répertoire des Entreprises (SIRENE)
Structure 2 Digit Prefix Format (Prefix +) Local Name Abbreviation TIN Structure Taxe identification number (local name example)
DE999999999
DE 9 digits
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
USt-IdNr. free TSteuernummer - Identifikationsnummer (IdNr)
Structure 2 Digit Prefix Format (Prefix +) Local Name Abbreviation TIN Structure Taxe identification number (local name example)
EL999999999
GR999999999
EL
GR
9 digits
Arithmos Forologikou Metroou
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
ΑΦΜ free Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) Geniko Emboriko Mitroo (G.Ε.ΜI.): ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ
Structure 2 Digit Prefix Format (Prefix +) Local Name Abbreviation TIN Structure Taxe identification number (local name example)
HU99999999
HU 8 digits
Közösségi adószám
ANUM free Cégjegyzékszám
Structure 2 Digit Prefix Format (Prefix +) Local Name Abbreviation TIN Structure Taxe identification number (local name example)
IE9S99999L
IE9S99999WI
IE 8-9 characters
Value added tax identification no.
VAT or CBL free Main registration number
Structure 2 Digit Prefix Format (Prefix +) Local Name Abbreviation TIN Structure Taxe identification number (local name example)
IT99999999999
IT 11 digits
Partita IVA (IVA = Imposta sul Valore Aggiunto)
P.IVA free Repertorio Economico Amministrativo (REA) / Codice fiscale
Structure 2 Digit Prefix Format (Prefix +) Local Name Abbreviation TIN Structure Taxe identification number (local name example)
LV99999999999
LV 11 digits
Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas numurs
PVN free Vienotais reģistrācijas numurus
Structure 2 Digit Prefix Format (Prefix +) Local Name Abbreviation TIN Structure Taxe identification number (local name example)
LT999999999
LT999999999999
LT 9 or 12 digits
PVM (abbrev. Pridėtinės vertės mokestis) mokėtojo kodas
PVM kodas free Kodas
Structure 2 Digit Prefix Format (Prefix +) Local Name Abbreviation TIN Structure Taxe identification number (local name example)
LU99999999
LU 8 digits
Numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée
PVM kodas free Numéro d’immatriculation Handelsregisternummer - Registre de commerce et des sociétés RCS 
Structure 2 Digit Prefix Format (Prefix +) Local Name Abbreviation TIN Structure Taxe identification number (local name example)
MT99999999
MT 8 digits
Vat reg. no.
Vat No. free Registration number / Numru taċ-Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni
Structure 2 Digit Prefix Format (Prefix +) Local Name Abbreviation TIN Structure Taxe identification number (local name example)
PL9999999999
PL 10 digits
numer identyfikacji podatkowej
NIP free REGON
Structure 2 Digit Prefix Format (Prefix +) Local Name Abbreviation TIN Structure Taxe identification number (local name example)
PT999999999
PT 9 digits
Número de Identificação Fiscal (NIF)
NIF free Número de identificação de pessoa colectiva (NIPC)
Structure 2 Digit Prefix Format (Prefix +) Local Name Abbreviation TIN Structure Taxe identification number (local name example)
RO99********
RO From 2 digits to 10 digits
Codul de identificare fiscală
CIF free Cod Unic de Inregistrare(CUI) / Numar de ordine in registrul comertului
Structure 2 Digit Prefix Format (Prefix +) Local Name Abbreviation TIN Structure Taxe identification number (local name example)
SK9999999999
SK 10 digits
Identifikačné čislo pre daň z prodanej hodonoty
IČ DPH free Identifikačné číslo (ICO)
Structure 2 Digit Prefix Format (Prefix +) Local Name Abbreviation TIN Structure Taxe identification number (local name example)
SI99999999
SI 8 digits
Identifikacijska številka za DDV
ID za DDV free Matična številka
Structure 2 Digit Prefix Format (Prefix +) Local Name Abbreviation TIN Structure Taxe identification number (local name example)
ESX9999999X
ES 9 characters
Número de Identificación Fiscal (formerly named Código de Identificación Fiscal)
ID za DDV free Registro Mercantil
Structure 2 Digit Prefix Format (Prefix +) Local Name Abbreviation TIN Structure Taxe identification number (local name example)
SE999999999999
SE 12 digits
VAT-nummer or momsunmmer or momsregistreringsnummer
Momsnr. free Organisationsnummer
Structure 2 Digit Prefix Format (Prefix +) Local Name Abbreviation TIN Structure Taxe identification number (local name example)
NL999999999B99
NL 12 characters (9 digits+B+2-digit)
Btw-nummer
Btw-nr. free Kamer van Koophandel (KvK-nummer) / Dossiernummer

1.4 ΕΙΔΟΣ ΜΜΕ (βάσει του κατωτέρω πίνακα)

Επιλέξτε μόνο μία από τις ακόλουθες: *

Κατηγορία εταιρείας Αριθμός εργαζομένων Κύκλος εργασιών (or->) Σύνολο ισολογισμού
Μεσαίου μεγέθους < 250 <= € 50m <= € 43m
Μικρή < 50 <= € 10m <= € 10m
Πολύ μικρή < 10 <= € 2m <= € 2m

1.5 ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ/ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Γράψτε την (τις) απάντηση (-ήσεις) σας εδώ:

Για το πεδίο «αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου», χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μορφή: + ακολουθούμενο από τον κωδικό της χώρας και τον αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, π.χ. +34 96513100.

1.6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (-ΕΙΣ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται ότι ο αιτών δέχεται να λαμβάνει κάθε είδους επικοινωνία και ενημέρωση για την έκβαση της διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα. Ως εκ τούτου, είναι ευθύνη του αιτούντος να διασφαλίσει ότι η (οι) διεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ορθή (-ές). Το Γραφείο δεν θα είναι υπεύθυνο σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με κάποιον αιτούντα.

Γράψτε την απάντησή σας εδώ:

1.7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Γράψτε την (τις) απάντηση (-ήσεις) σας εδώ:

Το όνομα του δικαιούχου του λογαριασμού πρέπει να είναι το ίδιο με την «Επωνυμία της εταιρείας» στην ενότητα 1.1.

Το IBAN πρέπει να ανήκει στην εταιρεία. Παρακαλούμε εισαγάγετε έγκυρο IBAN διότι η τελική πληρωμή της επιχορήγησης θα καταβληθεί στον εν λόγω λογαριασμό. Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό BIC/SWIFT, παρακαλούμε συμπληρώστε: ‘N/A’.

1.8 ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιλέξτε μόνο μία από τις ακόλουθες:

1.9 Εάν η πρώτη γλώσσα που επιλέξατε δεν είναι διαθέσιμη, ποια είναι η δεύτερη γλώσσα επιλογής σας;?

Επιλέξτε μόνο μία από τις ακόλουθες: *