111017397696
151
05/06/2018
45006/06/2018
210017397696
40026/02/2018 - 2018/039 - A.1 -
511ET-41- Elektrooniliste väljaannete multimeediakirjastamine; Digitaalsed video-, audio- ja multimeediameelelahutuse avaldamisteenused; Elektrooniliste raamatute ja perioodika väljaandmine Internetis; Elektrooniliste väljaannete avaldamine; Heli, video ja multimeedia tootmine, fotograafia; Haridus- ja õpetusteenused; Konverentside, näituste ja võistluste korraldamine; Kiropraktikakoolitus; Piltidega trükiste toimetamine, välja arvatud reklaami eesmärgil; Tekstide ja trükiste elektrooniline kirjastamine, välja arvatud reklaamtekstid, Internetis; Multimeediummeelelahutuse tarkvara avaldamisteenused; Multimeediumteoste avaldamine; Mitteallalaaditavate koomiksiraamatute pakkumine veebis; Elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus, va allalaaditavad; Hariduslike õppematerjalide avaldamine; Ajakirjandusväljaannete ja raamatute väljaandmine elektroonilisel kujul; Multimeediamaterjali avaldamine veebis; Interneti või andmebaaside kaudu ligipääsetavate materjalide avaldamine; Ülemaailmse arvutivõrgu kaudu juurdepääsetavate veebilehtede sisujuhtide avaldamine; Tekstide avaldamine elektroonilise meedia kujul; Õpikute kirjastamine, avaldamine; Trükiste, välja arvatud reklaamtekstide avaldamine elektroonilisel kujul; Trükiste kirjastamine, välja arvatud reklaamtekstid; Trükiste avaldamine elektroonilisel kujul Internetis; Trükiste avaldamine elektroonilisel kujul; Meditsiiniajakirjade, -raamatute ja -käsiraamatute avaldamine.