1. Do czego służy aplikacja „Podobieństwo towarów i usług”?

  Narzędzie „Podobieństwo” jest wyszukiwarką, którą można posługiwać się w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu lub unieważnienia w celu oceny, które urzędy do spraw znaków towarowych uznają dane towary lub usługi za podobne bądź niepodobne (i w jakim stopniu).  

 2. Skąd pochodzą porównania?

  Porównania na potrzeby aplikacji „Podobieństwo” zostały udostępnione przez uczestniczące urzędy do spraw znaków towarowych (wykaz takich urzędów znaleźć można na stronie głównej). Każdy z takich urzędów sprawuje pełną kontrolę nad publikowanymi przez siebie porównaniami towarów i usług i ponosi za nie indywidualną odpowiedzialność.  

 3. Czy jest możliwe wyszukiwanie wyłącznie pod kątem wybranego urzędu do spraw znaków towarowych?

  Tak. Użytkownik może zawęzić wyszukiwanie do jednego lub większej liczby urzędów do spraw znaków towarowych poprzez wybór odpowiednich urzędów w kryteriach wyszukiwania.  

 4. Czy wykazy towarów i usług udostępniane są również w językach innych niż te, którymi posługują się poszczególne urzędy do spraw znaków towarowych?

  Tak. Porównywane towary i usługi należą do zharmonizowanej bazy danych. Jest to wspólny wykaz urzędów unijnych, co oznacza, że udostępniane są tłumaczenia we wszystkich językach UE. Użytkownik może określić w kryteriach wyszukiwania, w których językach unijnych mają być prezentowane towary i usługi.  

 5. Czy informacje na temat porównań można zapisać na dysku?

  Tak. Użytkownik może zapisać wyniki wyszukiwania w formacie arkusza excel, a następnie pobrać go na swój dysk. Opcja zapisu znajduje się pod wynikami wyszukiwania.  

 6. Które urzędy do spraw znaków towarowych będą w przyszłości integrowane?

  Obecnie wykazy porównań towarów i usług publikuje jedynie niewielka liczba urzędów. Wszystkie urzędy do spraw znaków towarowych mają możliwość przyłączenia się do aplikacji, i wiele spośród nich planuje takie działanie już w najbliższej przyszłości.